List ngôn tình cổ trang hay


WARNING: TRONG LIST CÓ TRUYỆN CHƯA HOÀN (chưa sáng tác/chuyển ngữ xong)

NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT

List truyện hiện đại hay

List truyện xuyên không hay

List truyện huyền huyễn hay

https://www.facebook.com/Ohlala96vn

11817179_608489259254866_2152246754384678111_n - Copy (2)

A

A Mạch tòng quân – Tiên Chanh (nữ giả nam, chiến trường, OE)

Ác bá cửu vương gia – Cầu Mộng (HE)

Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt? – Triệu Hi Chi (nữ giả nam, quan trường, nhẹ nhàng, HE)

Án mạng đêm động phòng hoa chúc – Tựu Mộ (trọng sinh, hài, HE )

B

Bảo vật giang hồ – Tô Tố (hài, giang hồ) 

Bệ hạ xin tự trọng – Tửu Tiểu Thất (hài, nữ giả thái giám, HE)

C

Cẩm tú lương duyên (Ngoại truyện Phượng ẩn thiên hạ) – Nguyệt Xuất Vân (giang hồ, cung đình, HE)

Chỉ là hoàng hậu – Vu Tình 

Chiết tẫn xuân phong – Thị Kim (cung đấu, HE)

Cô phương bất tự thưởng – Phong Lộng (ngược, cung đình, HE)

Công chúa quý tính – Tựu Mộ (hài, nam nữ hoán đổi thể xác, HE)

Cung – Mê Tâm Ký – Đương Mộc Đương Trạch (HE)

Cuộc sống mới của Đường Uyển – Du Đăng (trọng sinh, HE)

Cực phẩm thái tử phi – Viên Bất Phá (hài, cung đình)

Cửu Trọng Tử – Chi Chi (trọng sinh, điền văn)

D

Dám kháng chỉ? Chém! (Không thị tẩm? Chém!) – Lam Ngả Thảo (hài, nữ giả nam, cung đình, HE)

Dâm môi sai – Nhất Độ Quân Hoa (báo thù, SE)

Do kí kinh hồng chiếu ảnh – Phong Ngưng Tuyết Vũ (ngược, cung đấu, ân oán tình thù, HE)

Duyên trời định – An Tư Nguyên (nhẹ nhàng, HE)

Dược điệu thục nữ – Cầm Luật (điền văn, gia đấu)

Đại hoàn dư: Cho ta khuynh thất giang sơn – Ân Tầm (cung đấu)

Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – Văn Văn (nữ giả nam, HE)

Đại mạc dao – Đồng Hoa (Hán triều, cung đình, HE)

Đạo phi thiên hạ – Nguyệt Xuất Vân (ngược, HE)

Đào Yêu ký – Tát Không Không (hài, giang hồ)

Đế hoàng phi – Hoại Phi Vãn Vãn (cung đấu, hay, HE)

Đế nghiệp như họa – Mộ Dung Yên Nhi (cung đấu)

Đệ nhất mỹ nhân (Mỹ nhân nan giá) – Thị Kim (hài, HE)

Đế phi khuynh thiên hạ – Tố Thủ Hội Hồng Nhan 

Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn (ngược, SE)

Đồn đại hại chết người ta (Hiểu Phong thư quán bát quái sự) – Nhĩ Nhã (hài, HE)

F

G

Gian xảo long – Mai Bối Nhi (quái lực loạn thần, kiếp này kiếp trước, HE)

Giang hồ bất ai đao – Nhĩ Nhã (giang hồ, hài, nam chính vô sỉ, nữ chính ranh ma, HE)

Giang sơn bất hối – Đinh Mặc 

Giấc mộng giang sơn (Bạo phi loạn thế hành) – Cương Quyết Mạnh (Ưng Lâm Liên) (đấu trí, HE)

H

Hai ông chồng cũ một vở diễn – Điện Tuyến (HE)

Háo sắc tướng công là của ta – Không Linh Tử (hài)

Hầu môn khuê tú – Tây Trì Mi (trọng sinh, gia đấu, HE)

Họa bì – Goodnight Tiểu Thanh (truyện ngắn, SE)

Họa quốc – Thập Tứ Khuyết (cung đấu, nữ đế, HE)

Hoạn phi thiên hạ – Thanh Thanh Du Nhiên (trọng sinh, điền văn, trạch đấu, cung đấu, sư đồ luyến, nữ cường)

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – Xuân Huy Cẩm Y (phản xuyên, hài)

Hoàng qua – Minh Nguyệt Đang

Hoàng quyền – Thiên Hạ Quy Nguyên (cung đấu, HE)

Hồ ly háo sắc – Chiết Hỏa Nhất Hạ (cung đình, hài)

Hồng nhan loạn – Đóa Đóa Vũ (cung đấu, có pass)

I

J

K

Khinh thủy dao – Cá Du Du (sủng, nam cường, HE)

Không lấy hoàng thượng hắc ám – Lovely Tân Nhan (hài, nhẹ nhàng, HE)

Khuynh thế hoàng phi – Mộ Dung Yên Nhi (cung đấu)

L

Lái buôn – Lục Ngấn (hài, sủng, HE)

Lan Nhân Bích Nguyệt – Khuynh Linh Nguyệt (HE)

Lang Gia bảng – Hải Yến (giang hồ, cung đình, tranh đấu)

Lãnh cung thái tử phi – Mị Tử Diên (ngược, cung đình, HE)

Lãnh diện lâu chủ – Nhất Độ Quân Hoa (ngược, ân oán giang hồ)

Lâu chủ vô tình – Nhất Độ Quân Hoa (giang hồ, SE)

Lệnh truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn! –  Ám Hương (cung đấu)

Long Phượng – Thẩm Tiểu Chi (HE)

Lương sư như thử đa kiều – Tịch Giang (ngược, OE/SE)

M

Mật thám thiếu niên – Thập Tứ Khuyết + Thanh Ca Mạn

Mê hiệp ký – Thi Định Nhu (ngược, giang hồ, HE)

Mệnh phượng hoàng (Từ thứ nữ đến hoàng hậu: phi tử bất thiện) – Phôi Phi Vãn Vãn (cung đấu)

Mị công khanh – Lâm Gia Thành (trọng sinh, thời Ngụy Tấn, HE)

Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú – Hải Phiêu Tuyết

Mị hương – Cống Trà (hào môn thế gia, hài hước, nhẹ nhàng)

Mị tướng quân – Vân Ngoại Thiên Đô (đấu trí)

Mộc Ngọc thành ước – Diệp Mê (hay, cảm động, HE)

Mộng hoa xuân – Hắc Nhan (ngược)

Mua phu – Lâu Vũ Tình (HE)

Mỹ nhân kiều – Tiếu Giai Nhân (sủng)

N

Nàng phi yêu tiền của Tà hoàng – Lục Quang (cung đình, nữ giả nam, HE)

Nhật ký thuần hóa phu quân – Hồ Điệp Seba (HE)

Nhất thế Triêu Hoa – Thất Nguyệt Ngư Dương (trọng sinh, huyền huyễn, HE)

Nhị gia nhà ta – Twentine (hay, HE)

Ngàn lớp tuyết – Tùy Vũ Nhi An (truyện ngắn, SE) 

Ngạo khí hoàng phi – Tùy Phong Thanh (HE)

Nghề làm phi (Chức nghiệp phi tần) – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (xuyên không, cung đấu, GE)

Nghiễn Áp Quần Phương – Lam Tích Nguyệt (hài, sủng, HE)

Nghiệp đế vương – Mị Ngữ Giả (cung đấu, tranh quyền đoạt vị, HE, chưa hoàn)

Nghìn kế tương tư – Trang Trang (tranh quyền đoạt vị, HE)

Ngọc lâu xuân – Thanh Ca Nhất Phiến (trọng sinh, hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, tình yêu bất chính, HE)

Ngốc thê – Đường Nhân (sủng, HE)

Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên – Diên Thiên (ân oán giang hồ, HE)

Nguyệt mãn kinh hoa – Tú Cẩm (nữ giả nam)

Ngự phồn hoa – Vô Xứ Khả Đào (cung đình, ngược, HE)

Ngưng hoan – Trục Hoan Ký – Đương Mộc Đương Trạch (cung đấu)

Ninh Phi – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu (hài, nam cường, nữ cường, HE)

Nuôi đồ nhi để tự ngược – Đạm Anh 

Nương tử, đừng nghịch nữa! – Lam Yên Hiểu Nguyệt (nhẹ nhàng)

Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo! – Dạ Sơ (hài, nữ giả nam, nam giả nữ, HE)

Nương tử, vi phu muốn ăn thịt – Tuân Thảo (hài, gương vỡ lại lành, giang hồ, quan trường)

Nương tử, xin nhẹ chút – Hoa Diên U Lạc (giang hồ, hài, HE)

O

Ở rể phật môn – Cầu Mộng (hài, HE)

P

Phế hậu tướng quân – Nhất Độ Quân Hoa (ngược, SE)

Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình (trước ngược sau sủng, cung đình, tranh đấu, 18+, HE, nam phúc hắc)

Phù Dao hoàng hậu – Thiên Hạ Quy Nguyên (HE)

Phượng ẩn thiên hạ – Nguyệt Xuất Vân (tranh quyền đoạt thế, HE)

Phượng điểm giang sơn – Ngư Nghiệt (cung đấu, HE)

Phượng tê thần cung – Khuynh Thân (cung đấu, HE)

Q

Quả Nhân có bệnh –  Tùy Vũ Nhi An (cung đình, tranh đấu, HE)

Quay về chốn cũ – Lam Ngả Thảo (nhẹ nhàng, HE)

Quyện tầm phương – Hồ Điệp Seba

R

Rồng bay phượng múa – Minh Nguyệt Thính Phong (HE)

S

Si Thiên Hoàng – Vu Linh (HE)

Si tướng công – Kính Trung Ảnh (nữ cường, nam ngốc, HE)

T

Tẩm quân – Nguyệt Sinh (sủng)

Thác phi dụ tình (Sai phi dụ tình) – Nguyệt Xuất Vân (ngược, HE)

Thái tử phi thất sủng – Nhược Nhi Phi Phi (HE)

Thâm viện nguyệt – Hồ Điệp Seba (cung đấu, HE)

Thập niên hoa hạ miên – Tô Tử Noãn (huyền huyễn, SE)

Thất dạ đàm – Thập Tứ Khuyết 

Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt

Thế hôn – Ý Thiên Trọng (trọng sinh, HE)

Thế thân – Túy Thái Bình (ngược, cung đấu, HE)

Thế thân khí phi – Huyết Thương (ngược, HE)

Thí chủ, mau tỉnh lại – Bích Tình (tăng sư, hài, sủng, HE)

Thịnh Đường mỹ nhân hương – Thính Phong Tố Tình 

Thiên kim phú – Tử Lưu Tô (ngược)

Thiên Sát Cô Tinh – Hiên Viên Noãn Ngữ (cung đình)

Thu nguyệt – Nhân Hải Trung (sư đồ luyến, SE + HE)

Thú phi – Chu Ngọc (cung đình, hay)

Thứ nữ hữu độc: Cẩm Tú Vị Ương – Tần Giả (trọng sinh, nữ cường, sủng)

Thượng Cung – Vân Ngoại Thiên Đô (cung đấu, HE)

Thương Ly – Tuyết Linh Chi (ngược, SE)

Tịch mịch – Phỉ Ngã Tư Tồn (Thanh triều, HE)

Tiệm quan tài phố Tây – Toái Dạ (huyền huyễn, cổ trang)

Tiểu Thất, chậm đã! – Du Nhược Thanh Phong (hài, HE)

Tình phi đắc ý – Hạ Quảng Hàn (hài, HE)

Tô Nhiễm Nhiễm truy phu ký – Vân Gia (hài)

Trả ta kiếp này – Thiên Tình Hữu Phong (ngược, HE/SE tùy cảm nhận)

Tranh thiên hạ – Khuynh Linh Nguyệt (chưa hoàn, tranh quyền đoạt vị)

Trăng sáng chiếu lầu tây – Nha Nha A Đại 

Trầm hương tuyết – Thị Kim (cung đình, đọc cũng tạm)

Trời ơi nguyệt lão thực lú lẫn – Người Qua Đường A (cung đình, hài, HE)

Trường tương tư – Tập 1 + Tập 2 – Đồng Hoa (ngược)

Tú tài nương tử – Điền Tiểu Điền (điền văn, HE)

Tuyết ti thiên thiên nhiễu – Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào 

Từ thứ nữ đến hoàng hậu: phi tử bất thiện (Mệnh phượng hoàng) – Phôi Phi Vãn Vãn (cung đấu)

Từng thề ước – Đồng Hoa (ngược, SE)

Tướng quân đừng tức giận – Chanh Tinh (HE)

Tướng quân háo sắc, không có nam nhân không vui – Cơ Chiêu Chương (hài)

Tướng quân lấy chồng – Cầu Mộng (HE)

Tướng quân ở trên, ta ở dưới – Quất Hoa Tán Lý (hài, nữ giả nam, cung đình, HE)

U

V

Vãn hương nguyệt – Hắc Nhan (ngược, HE)

Vân Trung Ca –  Đồng Hoa (Hán triều, ngược, SE)

Vật trong ao – Na Chích Hồ Ly (hài)

Vi thần có tội – Tùy Vũ Nhi An (hài, hay, ngắn – 6 chương, HE)

Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo (HE)

Vô sắc công tử – Thẩm Tiểu Chi (hài, HE)

Vô tâm – Đạm Anh (ngược nam, sư đồ luyến, HE)

W

X

Xin lỗi nhé, cút rồi! – Duyệt Vi (giang hồ, hài)

Xuy bất tán mi loan – An Ninh (hài, HE)

Y

Z

 

NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT

List truyện hiện đại hay

List truyện xuyên không hay

List truyện huyền huyễn hay

https://www.facebook.com/Ohlala96vn

ĐỀ CỬ CHO TRUYỆN BẠN THÍCH BẰNG CÁCH BÌNH LUẬN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY NHÉ!

Advertisements

78 thoughts on “List ngôn tình cổ trang hay

  1. Ad ơi, cho tớ hỏi tên truyện này với
    Truyện cổ đại, nữ9 chính hình như nhà mở tiệm đậu hũ, nam chính là thổ phỉ.. Lúc bị truy sát nữ chính chạy lên núi tự mình sinh con rồi có mấy ng lạ mặt có ý đồ xấu chị ấy nấu canh nấm độc cho họ uống, lần thứ 2 sinh con cũng trong lúc chạy trốn thì phải…
    Ad có biết truyện này tên gì chỉ mình nha

    Số lượt thích

Gửi bình luận của bạn :D

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s