List ngôn tình xuyên không hay


WARNING: TRONG LIST CÓ TRUYỆN CHƯA HOÀN (chưa sáng tác/chuyển ngữ xong)

NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT

List truyện hiện đại hay

List truyện cổ trang hay 

List truyện huyền huyễn hay

https://www.facebook.com/Ohlala96vn

cropped-cropped-copy-of-c6a1-p0o1.jpg

A

A Hạnh – Thập Tam Xuân (sủng, HE)

Ai bảo chỉ hoàng tử mới là “chân mệnh thiên tử” – Mưa Bay (Thanh xuyên, triều Khang Hi)

Ai nói xuyên qua hảo – Tử Nguyệt (hài, nam ngốc, HE)

Ái khanh, thị tẩm! – Tự Tự Cẩm (hài, HE)

Ái phi, nghe nói nàng muốn ra tường – Thiên Lạc Họa Tâm (giang hồ, cung đình, hài, sủng có, ngược có)

B

Báo ân cái đầu ngươi ý! – Sữa Chua Be Be (đồng nhân Bạch Xà, hài, sủng, HE)

Bạo vương liệt phi – Ngạn Thiến (HE)

Bất tiếu phù đồ – Tuyết Nguyên U Linh (nữ giả nam, chiến trường, cung đình)

Béo mới là đẹp – Cửu Lộ Phi Hương (hiện đại, phản xuyên, hài)

Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa (Thanh xuyên, ngược tâm, SE)

Bức xướng vi lương – Catia (hài, HE)

C

Ca tẫn đào hoa – Mỹ Bảo (cung đình, tranh quyền đoạt vị, HE)

Cha cục cưng hảo thần bí – Mĩ Hải Ái (sủng, HE)

Chỉ cần có tiền, ta yêu! – Hiên Viên Việt (hài, HE)

Chí tôn đào phi – Nặc Nặc Bảo Bối (HE)

Chỉ nam phản công của nam phụ phản diện – Triệt Lãng (hài, sủng, sư huynh muội, HE)

Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Y Hinh (HE)

Chính phi và thiếp – Thư Ca

Chớ cười ta hồ vi – Cá Thích Leo Cây (huyền huyễn)

Con tôm nhỏ vượt long môn – Tôi Là Tô Tố (hài)

Cô nương, xin tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ (hài, HE)

Cổ đại thí hôn – Tử Y 281 (gia đấu, hài, có pass)

Công chúa cầu thân – Tiên Chanh (cung đình, tranh quyền đoạt vị, hài, HE)

Cung đấu không bằng nuôi cún – Phong Lưu Thư Ngốc (cung đấu, có sủng có ngược, HE)

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu – Tử Ngưng Yêu (hài, HE)

Cuồng đế – Tùy Phong Thanh (nữ giả nam)

D

Duyên hề – Hề Lệ Sa (cung đấu, HE)

Duyên kỳ ngộ – Trang Trang (cung đấu, nữ thông minh, nam tài giỏi, HE)

Đại Hán phi ca – Phồn Hoa Ca Tẫn (Hán triều, nữ cường, OE)

Đặc công hoàng phi – Nhất Thế Phong Lưu (cung đình, HE)

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Âu Dương Mặc Tâm (đồng nhân, hài, HE)

Độc bộ thiên hạ – Lí Hâm (Thanh xuyên)

Độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc – Mèo Bị Cá Ăn (cung đình, nam phúc hắc)

Độc y vương phi – Ngô Tiếu Tiếu (cung đấu, HE)

Đức Phật và nàng – Chương Xuân Di (hay, HE)

E

F

G

Gia hữu điêu phu (Nhà có điêu phu) – Chu Ngọc (hài, hay)

Giang sơn bất hối – Đinh Mặc

H

Hải Đường Nhàn Thê – Hải Đường Xuân Thụy Tảo (điền văn, nhẹ nhàng, HE)

Hành trình tìm kiếm kiếp trước – Vivibear

Hiền thê khó làm – Vụ Thỉ Dực (hài, sủng, trọng sinh, 18+)

Hoàng hậu lười Y Nhân – MỗR

Hoàng Hậu phúc hắc của trẫm – Mèo Phiêu Lưu (hài, nhẹ nhàng)

Hoàng thượng phát điên: Lấy một hoàng hậu không tranh sủng – Phạm Khuyết (hài, HE)

Hưu thư khó cầu – Mèo Lười Ngủ Ngày (hài, HE)

Huyết sắc yêu đồng – Nặc Nặc Bảo Bối (chưa hoàn, HE)

I

J

K

Kim ốc hận – Liễu Ký Giang (cung đấu, HE)

L

Lan Lăng Vương – Dương Thiên Tử (cung đình, chiến tranh, SE)

Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Lạc Lạc Nguyệt Sắc (hài, cung đình, nữ giả nam, HE)

Lên cung trăng tìm tình yêu – Hoa Thanh Thần

Liệt hỏa yêu phu – Chu Ngọc (dị giới, chưa hoàn)

Loạn thế thịnh sủng – Phi Cô Nương (hài, cung đấu)

Long thái tử báo ân – Tú Cẩm

Lục cung vô phi – Khuynh Thân (cung đấu, hài, HE)

M

N

Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh (cung đình, hài, nữ thông minh, phúc hắc, giả ngu, nam bá đạo, HE)

Ngạo khí hoàng phi – Tùy Phong Thanh (hơi ngược, HE)

Ngâm vịnh phong ca – Mạch Thượng Lê Hoa (sủng, nam cường, nữ thông minh, HE)

Nghê thường thiết y – Thanh Ca Nhất Mảnh (dân quốc, HE)

Nghề làm phi (Chức nghiệp phi tần) – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (cung đấu, GE)

Ngọc Thị Xuân Thu – Lâm Gia Thành (thời Xuân Thu)

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Niếp Kiển Tù Đoàn (hài, nữ lưu manh, nam phúc hắc, HE)

Nguyệt xuất kinh sơn điểu – Vô Tụ Long Hương (sủng, ngọt ngào, HE)

Ninh phi – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu (hài, nam cường nữ cường, HE )

Nữ phụ là vô tội – Tiểu Cô Tử (hài, ân oán giang hồ, HE)

Nương tử, vi phu bị bắt nạt – Dạ Cát Tường (HE)

O

P

Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ – Duyệt Vi (HE)

Phúc hắc Diêm Vương – vương phi gây rối – Mạt Chi Ly (hài, sủng, HE)

Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Tử Tuyết Ngưng Yên (hài, nam giả ngốc, HE)

Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chu Ngọc (dị giới)

Phượng đại trù – Nhĩ Nhã (hài, nhẹ nhàng, HE)

Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong (phúc hắc, đấu trí, ngược nam, HE)

Q

Quay về đời Đường làm lưu manh – Chu Ngọc

Quy tắc nữ quan – Phồn Hoa Ca Tẫn (ngược nam, cung đấu)

R

S

Say đắm một nàng mèo – Một Nửa Linh Hồn

Sườn phi tội – Ảm Hương (ngược, cung đấu, HE)

T

Tái sinh duyên: Bạo quân ôn nhu của ta – Mặc Vũ Bích Ca (có ngược, có sủng + tình thâm, hài, cung đấu, quyền đấu, HE)

Tam cứu nhân duyên (Ba lần cứu mạng) – Tiếu Thanh

Tân Đường Di Ngọc – Tam Nguyệt Quả

Thái cô nhi – Hồ Điệp Seba (điền văn, hài, HE)

Thái hậu nương nương mười sáu tuổi – Họa Thi Ngữ (cung đình, hài)

Thái tử phi thăng chức ký – Tiên Chanh (hài, nam xuyên nữ, cung đấu, HE)

Thất Nương (Xuyên việt chi tiền duyên ngộ) – Một Mộng Đầu Bạc (Nhất Mộng Bạch Đầu) (HE)

Thất phu nhân – Lạc Tùy Tâm (ngược, HE)

Thệ bất vi phi (Thề không làm phi)  – Vân Ngoại Thiên Đô (cung đình, nữ thông minh nhưng lười nhác, giả ngu, HE)

Thế gia danh môn – Thập Tam Xuân (Shisanchun) (gia đấu, cung đình, HE)

Thiên hậu PK nữ hoàng – Phong Lưu Thư Ngốc (HE)

Thiên là hồng trần ngạn – Tịch Dương Chi Ca (nữ giả nam)

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc – Bắc Đằng (hài, sủng)

Thịnh thế trà hương – Thập Tam Xuân (Shisanchun) (điền văn, HE)

Thoát khỏi Viêm Hoang – Đông Tẫn Hoan

Thứ nữ – Bất Du Vịnh Tiểu Ngư (điền văn, gia đấu, HE)

Thứ nữ công lược – Chi Chi (điền văn, gia đấu, triết lí)

Thứ nữ sủng phi – Nhất Tiểu Bình Cái (cung đấu)

Tiền của bản cung! Hoàng thượng, cút! – Mê Hoặc Giang Sơn (hài, cung đình)

Tiêu nhiên mộng – Tiểu Dật (HE)

Tố hoa ánh nguyệt – Xuân Ôn Nhất Tiếu (sủng, điền văn, nhẹ nhàng, HE)

Tổ huấn – Vũ Cửu Hoa (hài, điền văn, gia đấu)

Tối chân tâm – Đông Ly Cúc Ẩn (Thanh triều, HE)

Tối manh xuyên qua – Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây (hài, nữ bị mù, HE)

Trang chủ đừng vội – Thủy Thiên Triệt (sủng, huyền huyễn, dị giới, tu tiên, nữ cường, nam cường)

Trái đụng hồ ly phải chạm chó sói – Lạc Anh Phân Phi (NP, 18+, HE)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Nhược Nhan (trọng sinh, điền văn)

Trở về năm 1981 – Tú Cẩm (hay, HE)

Trời sinh lạnh bạc – Tinh Không Thuyết

Tú lệ giang sơn – Lý Hâm (cung đấu, HE, chưa hoàn)

Tuý linh lung – Thập Tứ Dạ (cung đấu, HE)

 

U

V

Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong (hài, điều tra phá án, tâm lí tội phạm)

Vô diệm xinh đẹp – Lâm Gia Thành (chiến quốc, HE)

Vô sắc vô hoan (Không thịt không vui) – Quất Hoa Tán Lý (hài, HE)

Vương phi 13 tuổi – Nhất Thế Phong Lưu (sủng, HE)

Vương phi thất sủng – Thượng quan Sở Sở (ngược)

Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Thu Dạ Vũ Hàn (HE)

W

X

Xú phi Mộ Tuyết – Tuyết Ma (ngược, HE)

Xuân sắc như thế  – Lâm Địch Nhi (hài, HE)

Xuyên qua thành Hoa Tranh – Đình Hòa (đồng nhân, Hoa Tranh trong Anh Hùng Xạ Điêu là con gái của Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân, HE)

Xuyên và ngược xuyên – Yêu Chu (hài)

Y

Y nữ xuân thu – Thập Bát Hòa Vũ (HE)

Y thủ che thiên – Mộ Anh Lạc (trọng sinh, dị thế, nữ cường)

Yêu vương quỷ phi – Nặc Nặc Bảo Bối (hài, dị giới, nữ cường, nam cường, phúc hắc)

Z

 

NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT

List truyện hiện đại hay

List truyện cổ trang hay 

List truyện huyền huyễn hay

https://www.facebook.com/Ohlala96vn

ĐỀ CỬ CHO TRUYỆN BẠN THÍCH BẰNG CÁCH BÌNH LUẬN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY NHÉ!

Advertisements

139 thoughts on “List ngôn tình xuyên không hay

  1. bạn ơi cho mình hỏi truyện nữ chính là thái giám.nam chính là vua.ban đêm nữ chính thường trốn vào một chỗ để ăn vụng bất ngờ lại gặp Hoàng Thượng tới sau đó hai người kết nghĩa huynh đệ…

    Số lượt thích

Gửi bình luận của bạn :D

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s